Compazz komt voort uit een eerdere stichting, INSID (Institute for Sustainability, Innovation and Development) die in 2007 was opgericht door Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme. Hij beoogde de sterk groeiende aandacht voor duurzaamheid met een toen al aanzienlijk netwerk te gebruiken om onderscheidende nieuwe en bestaande duurzaamheids ontwikkelingen te ondersteunen. In de jaren daarna speelde Prins Carlos en INSID een bepalende rol in onder meer:

Tot stand komen van ‘Planet First’, het duurzaamheids manifest van de Nationale Postcode Loterij, die richtlijnen geeft voor alle beneficiënten van de NPL.

Initiatie en realisatie van het Nationaal Energie Akkoord. In 2013 Zette Nederland een belangrijke stap op weg naar een schone toekomst. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, hebben zich toen aan het Energieakkoord voor duurzame groei verbonden. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

Initiatie en realisatie van de campagne ‘Nederland als Circulaire Hotspot’ (NLCH), die is bedoeld om in een gezamenlijke inspanning van de Rijksoverheid, het Nederlandse bedrijfsleven, non-profitorganisaties en kennisinstituten de Nederlandse innovaties op het gebied van circulaire economie in het buitenland onder de aandacht te brengen. Tijdens het Nederlandse EU voorzitterschap (eerste helft 2016) is NLCH bij diverse evenementen onder de aandacht gebracht, waaronder een gezamenlijke presentatie met minister president Mark Rutte en leidde Prins Carlos een inkomende handelsmissie van 140 buitenlandse bezoekers uit 20 landen.

Prins Carlos is inmiddels een veel gevraagde spreker op congressen en symposia en heeft als duurzaamheid deskundige een aantal advies- of bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties, als MVONederland, Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, ASN Bank, De Groene Zaak, The Ex’tax Project Foundation en het Greenpeace initiatief Questionmark.

Van INSID naar Compazz

Door de betrokkenheid bij een aantal toonaangevende ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied in de afgelopen tien jaar, is het netwerk en de eravring van de stichting INSID aanzienlijk uitgebreid. Daarnaast hebben de inspanningen en expertises zich nadrukkelijker toegelegd op de rol van verbinder en bruggenbouwer in de transitie naar een circulaire en inclusieve economie en samenleving. Met de nieuwe stichting Compazz wordt die rol verder uitgebouwd, zowel nationaal als internationaal.