Compazz is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het stimuleren van de circulaire economie en het bevorderen van duurzame innovatie en transitie. Zij verwezenlijkt deze missie door het initiëren, adviseren, begeleiden en inspireren van verschillende projecten, organisaties en individuen die ambities koesteren op deze cruciale gebieden.

Met behulp van haar hoogwaardige (inter)nationale netwerk is Compazz actief bezig met het oplossen van vraagstukken waarbij circulaire initiatieven of duurzame innovaties op obstakels stuiten die voor vertraging kunnen zorgen. Door direct aan oplossingen te werken speelt Compazz een centrale rol bij het overwinnen van deze uitdagingen.

Hier volgen enkele specifieke manieren waarop Compazz bijdraagt:

  • Inventarisatie en analyse: Compazz werkt nauw samen met management en bestuursleden om het huidige of toekomstige duurzaamheidsbeleid van organisaties te beoordelen, analyseren en vervolgens te verfijnen. Dit grondige onderzoek helpt organisaties beter af te stemmen op hun duurzaamheidsdoelstellingen voor de lange termijn.
  • Strategieontwikkeling: Het ontwikkelen van nieuwe, robuuste strategieën om duurzame en circulaire doelstellingen te bereiken is een ander belangrijk aandachtsgebied. Compazz helpt organisaties bij het ontwikkelen van uitvoerbare strategieën die de weg vrijmaken voor langdurige gevolgen voor het milieu.
  • Multi-stakeholder procesfacilitering: Aangezien de circulaire economie nieuwe vormen van samenwerking noodzakelijk maakt, is het opzetten en begeleiden van multi-stakeholder processen cruciaal. Compazz zorgt ervoor dat alle relevante partijen betrokken zijn en dat samenwerkingen effectief en vruchtbaar zijn.
  • Ontwikkeling van communicatiestrategieën: Het verspreiden van bewustzijn en het bevorderen van kennis over de circulaire economie is van cruciaal belang. Daartoe helpt Compazz bij het ontwikkelen en begeleiden van communicatiestrategieën die effectief informatie verspreiden en steun verwerven voor duurzame praktijken.
  • Publieke betrokkenheid: Het vergroten van het publieke bewustzijn en de steun voor de circulaire economie wordt bereikt door gerichte publieke acties. Compazz organiseert en ondersteunt evenementen en initiatieven die tot doel hebben het belang van de circulaire economie onder de aandacht te brengen en de publieke betrokkenheid en steun te vergroten.

Door deze acties ondersteunt Compazz niet alleen de transitie naar een duurzamere toekomst, maar zorgt het er ook voor dat organisaties en individuen met succes circulaire en duurzame praktijken kunnen implementeren en ervan kunnen profiteren.